Berdal header

Foliefol PVC Folie

PVC folie is een Uv-bestendige folie. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als waterkering bij de kozijnspouw. Foliefol PVC folie is een alternatief voor DPC en is tevens de basis voor Foliefol Lateislabbes.